Aanmelden:

Gebruikersnaam en wachtwoord

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 

Kempenhaeghe (c) weblogin


Toelichting
Het portaal ‘mijn2.kempenhaeghe.nl’ telt enkele interactieve toepassingen voor patiënten van Kempenhaeghe: een digitaal spreekuur, het bijhouden van een slaap-/waakdagboek, het bijhouden van een epilepsieaanvalskalender en/of het inzien van een deel van uw patiëntendossier. U bespreekt met uw arts van welke toepassing(en) u gebruik gaat maken. .

Per brief is u een gebruikersnaam en een wachtwoord toegekend om dit portaal een eerste maal te raadplegen. Als u de opgegeven gebruikersnaam en het opgegeven wachtwoord invult in het onderstaande blok en vervolgens klikt op ‘Aanmelden’, bent u ingelogd.

Vragen over inloggen?
Hebt u vragen over uw inloggegevens dan kunt u contact opnemen via de secretaresse van uw behandeld arts.